top of page

Kendi alanının en iyileri Foxmark'ın takım ruhunu oluşturur

Foxmark ekibi çok yönlü ve yaratıcıdır.

Bir markanın ihtiyaç duyduğu "yetenek ve yaratıcılık" sınırları içerisinde yer alan her türlü isteği yerine getirmeyi amaç edinmiş disiplinli, yaratıcı, enerjik, soğukkanlı bir tasarım ofisiyiz. 

Foxmark bütün aklını ve fikrini markalarının değerini yükseltmek ve pazardaki yerini güçlendirmek için kullanır.


Onları bu pazardaki savaşta kazanan olması için 
en iyi cephanelerle donatır.


Bunu yaparken de yaratıcılıktan ve stratejik planlamadan ödün vermez. Dijitalde ve basılı alanlardaki en önemli mecraları kullanır. Markaların doğru zamanda, doğru yerde ve doğru akılla yönetilmesine katkı sağlar.

Güçlü metinlerden, estetik ve minimalist tasarım anlayışından ödün vermez. Teknolojiyi ve teknolojiye hizmet eden bütün araçlardan faydalanır.

Kampanya tanıtımlarından, görsel kimlik tasarımına, POP ve POSM ürünlerden fuar stantlarına kadar anahtar teslim birçok hizmeti üşenmeden gerçekleştirir.

Vizyon ve Değerler Manifestosu

Biz, birlikte çalışan, inovasyona ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir aile olarak, ortak bir vizyon ve değerler etrafında birleşiyoruz. İşimizi yönlendiren ve geleceğe şekil veren temel prensiplerimizi açıklamak için bu manifestoyu oluşturduk.

Vizyonumuz

İnovasyon ve mükemmelliğin öncüsü olarak, dünyada sürdürülebilir bir etki bırakmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize değer katmak, liderlik pozisyonlarını güçlendirmek ve toplumumuza olumlu bir katkıda bulunmak için çabalıyoruz.

 

Değerlerimiz
 

İnovasyon: Sınırları zorlayarak, sürekli olarak yeni ve yaratıcı çözümler üretiriz. Değişime öncülük eder, rekabet avantajı sağlar ve sektörümüzde liderlik rolümüzü sürdürürüz.
 

Mükemmellik: Her işimizde mükemmelliği hedefler ve standartlarımızı sürekli yükseltiriz. Kaliteyi asla ödün vermeden, müşteri beklentilerini aşarız.
 

Sürdürülebilirlik: Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getiririz.Sürdürülebilirlik, iş yapma şeklimizin ayrılmaz bir parçasıdır.
 

İşbirliği: Ekip içinde birlikte çalışmayı teşvik eder ve tüm paydaşlarımızla güçlü ilişkiler kurarız. Bilgi ve deneyimleri paylaşarak, birbirimizi destekler ve birlikte daha büyük başarılara imza atarız.
 

Dürüstlük: İlkeli ve etik bir şekilde hareket ederiz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı her zaman dürüst ve şeffaf oluruz.
 

Yetkilendirme: Her bireyin potansiyelini keşfetmesi ve geliştirmesi için bir ortam yaratırız. Çalışanlarımızı yetkilendirir, liderlik rollerini üstlenmelerini destekler ve ekip içindeki herkesin katkısını takdir ederiz.
 

Çeşitlilik: Farklı bakış açılarından güç alır ve çeşitliliği kucaklarız. İnsanların farklılıklarını saygıyla karşılar, birbirimizden öğrenir ve birbirimize değer katarız.
 

Sorumluluk: Aldığımız kararlardan ve eylemlerimizden tam sorumluluk alırız. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı taahhütlerimizi yerine getiririz.
 

Bu manifestoyla, Foxmark olarak, işimizi etik değerler, kalite ve toplumsal sorumlulukla yönlendiren bir şirket olarak varlığımızı sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Birlikte çalışarak, geleceğe şekil veren, sürdürülebilir ve etik bir kuruluş olma yolunda ilerleyeceğiz.

bottom of page