top of page

B2B - B2C Pazarlama Nedir?

İlk duyduğumuzda ne ifade ettiğini anlamakta güçlük çektiğimiz bu iki kavramı en basit dille anlatalım. B2B, "business-to-business" teriminin kısaltmasıdır, bir işletmenin diğer işletmelere ürün veya hizmetlerini satmak için yaptığı ticaret faaliyetlerini ifade eder. B2C ise "business-to-consumer" teriminin kısaltmasıdır ve bir işletmenin tüketicilere doğrudan ürün veya hizmet satmak için yaptığı ticaret faaliyetlerini anlatır.


Bir yazılım şirketinin başka bir işletmeye özel yazılım çözümleri sunması B2B pazarlama örneği olarak verilebilir.


B2C pazarlama ise, satın alanların bireyler veya hanehalkları olduğu durumlarda daha yaygındır. Her iki pazarlama türü de farklı stratejiler, taktikler ve kanallar kullanarak farklı hedef kitlelere ulaşmaya çalışır.


Comments


bottom of page