top of page

AFAD

Bu proje, İçişleri Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için kapsamlı bir yönlendirme ve özel tasarım çalışmasıdır. Bu çalışmanın temel amacı, AFAD Başkanlığı'nın hizmet kalitesini artırmak, acil durum yönetimine olanak tanımak ve kamu güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için stratejik bir çerçeve oluşturmaktır.

Müşteri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Yıl

2016

Kategori

KAMU

İşin Kapsamı

Mimari Mekan Yönlendirme Kurgu ve Tasarımları

Projemiz, AFAD Başkanlığı'nın görevlerini yerine getirirken karşılaştığı zorluklara çözüm odaklı yaklaşım sunmaktadır. Yönlendirme kurguları, kurumun iç dinamiklerini dikkate alarak koordinasyonu artırmayı, bilgi akışını iyileştirmeyi ve hızlı karar almayı desteklemektedir. Ayrıca, afet ve acil durum yönetiminde ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlayarak AFAD'ın etkinliğini artırmak hedeflenmiştir.

Tasarım aşamasında, AFAD Başkanlığı'nın mekansal ihtiyaçları, teknolojik altyapısı ve çalışanlarının iş verimliliği göz önünde bulundurulmuştur. Binaların fiziksel düzenlemeleri, acil durum ekipmanlarının erişilebilirliği, iletişim sistemleri ve kriz durumlarında etkin iletişimi destekleyen özel tasarımlar öne çıkmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevresel uyumluluk ilkelerine odaklanarak AFAD Başkanlığı'nın uzun vadeli operasyonel başarısını destekleyen özel tasarımlar da projenin bir parçasıdır.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı için gerçekleştirilen bu yönlendirme kurguları ve özel tasarımlar, afet ve acil durum yönetimi alanında daha etkin ve güçlü bir kurum oluşturmayı amaçlamaktadır. Projemiz, kamu güvenliği ve halkın refahını artırmak için stratejik bir adım atmaktadır. Bu kapsamlı yaklaşım, AFAD Başkanlığı'nın gelecekteki görevlerini başarıyla yerine getirmesine katkı sağlayacaktır.

bottom of page